شعبه دمشق
دفتر فروش دمشق
نام رئيس شعبه
محمد حيدري
تلفن دفتر شعبه
 2243094-1143275 11 963+
 22دورنگار دفتر شعبه
 2217911 11 3 96+
پست الكترونيك رييس شعبه
 heydari.mohammad@iranair.com
damsmir@iranair.aero
تلفن 
 2226431-2238860 11 3 96+
پست الكترونيك رزرواسيون و فروش
 irf@mail.sy
آدرس
دمشق- ميدان يوسف العظمه - خيابان ميلسون- روبروي هتل شام - ساختمان دارالمهندسين
ساعات كار دفتر
يكشنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 الي 16:00 به وقت محلي
شنبه و پنج شنبه از ساعت 09:00 الي 14:00 به وقت محلي
دفتر مستقر در فرودگاه آژانس سياحت و سفر نحاس
تنها نماينده فروش مسافر هما در شهر امان در كشور اردن
آدرس 
 فرودگاه بين المللي دمشق (مطار دمشق الدولي)
شماره تلفن 
5400093 11 3 96+
پست الكترونيك 
 damkkir@iranair.aero
آدرس
King Hussein St.Ammam-JORDAN
تلفن
4630879-4622826-4625535 26 96+
دورنگار
4629333 26 96+
پست الكترونيك
nahastt@nets.com.jo

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" در حال حاضر به غير از پروازهاي باري كه روزهاي يكشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه انجام مي شود ، پرواز ديگري به مقصد دمشق ندارد.