معاونت خدمات فرودگاهي (عمليات زميني) هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران يكي از بزرگترين قسمت هاي اين شركت مي باشد كه وظيفه خدمات رساني به مسافرين ، سرويس دهي به هواپيماها، پذيرش و حمل بار غير همراه  را به عهده دارد .
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" ،  افتخار دارد با بهره گيري از نيرو هاي متخصص و كارآمد ، مدرن ترين دستگاه هاي سرويس دهنده به هواپيما ، پيشرفته ترين و به روز ترين سيستم هاي نرم افزاري و سيستم هاي ايمني و كنترل كيفي فعال و پويا نقشي اساسي در دريافت گواهينامه IOSA توسط ايران اير ايفا نموده و همچنين نام "هما" را در زمره شركت هاي عضو استاندارد ايمني عمليات زميني "ياتا"  ( ISAGO  Audit Pool Member  ) قرار دهد .
در حال حاضر قسمت عمليات زميني، انجام هندلينگ تمامي پروازهاي ايران اير و نزديك به 30 شركت هواپيمائي خارجي را در فرودگاه هاي داخلي كشور انجام مي دهد .
شماره تلفن:
4500 4662 21 98+
4528 4662 21 98+
دور نگار:
8444 4662 21 98+
8447 4662 21 98+
پست الكترونيك h.khorsand@iranair.com
تلكس:
THRKDIR
THRKVIR