معرفي مركز آموزش هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما"
مركز آموزش "هما" يكي از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران است كه مسئوليت برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان هواپيمايي را به عهده دارد. اين مركز، با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون و جديد همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. با بهره گيري از بهترين امكانات آموزشي، مدرسين با تجربه و روش هاي نوين آموزشي دوره هاي آموزشي با بالاترين سطح استانداردهاي بين المللي ارائه مي گردد. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان واجد شرايط ارائه مي گردد. همچنين  اين مركز دوره هاي آموزشي تخصصي مورد نياز سايرشركت هاي هوايي را برگزار مي نمايد. به دليل توجه ويژه به امر كيفيت در آموزش، مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز مهم و معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز،  اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا (IATA-ATC) در ايران مي باشد و دوره هاي آموزش مهمانداري و كالاهاي خطرناك را با گواهينامه بين المللي ياتا ارائه مي نمايد. عناوين دوره هاي آموزشي ارائه شده در اين مركز به قرار زير است:  

آموزش خدمات زميني و ايمني
(دوره هاي فروش بليت،نگهداري جا ، ايمني و حراست ، خدمات فرودگاهي و بار)
   دوره هاي آموزشي خلباني  
در واحد آموزش عمليات دوره هاي آموزش مقدماتي خلباني شامل دوره هاي PPL ، CPL و IR  شده و دوره هاي آموزشي تخصصي براي انواع هواپيماها از قبيل: هواپيماهاي بوئينگ 727 ، 737، 747   ،  ايرباس 300، 310، 600 - 300  و 320 ،MD80و فوكر 100 ارائه مي گردد. همچنين دوره هاي آموزشي CRM ، LPR، دوره هاي آموزشي عملي ايمني و شرايط اضطراري نيز از جمله دوره هاي قابل ارائه مي باشند. سيمولاتور پرواز بويينگ 727 در "هما" نيز قابليت ارائه دوره هاي عملي به ديگر شركتهاي هواپيمايي را داراست.  
دوره هاي آموزشي ديسپچري  
در واحد آموزش عمليات دوره هاي آموزشي مقدماتي ديسپچري FOO  و همچنين دوره هاي تخصصي انواع هواپيماها از قبيل بوئينگ 727، 737، 747  ايرباس 300، 310، 600-300، 320 ، MD80  و فوكر 100 به همراه دوره هاي DRM ، كالاهاي خطرناك، ايمني و امنيت ارائه مي گردد.  
دوره هاي آموزشي خدمات پرواز  
در واحد آموزش خدمات پرواز علاوه بر برگزاري دوره آموزش مقدماتي مهمانداري با ارائه مدرك بين المللي "ياتا"، دوره هاي تخصصي انواع هواپيماها از قبيل بوئينگ 727 ، 737، 747، ايرباس 300، 310، 600 - 300  و 320 ، MD80  و فوكر 100 ،CRMو دوره هاي آموزشي عملي ايمني و شرايط اضطراري ارائه مي گردد.  
  دوره هاي آموزشي مهندسي و تعميرات  
در واحد آموزش مهندسي و تعميرات دوره هاي آموزشي مقدماتي هواپيما A&P ، E&E و همچنين دوره هاي تخصصي هواپيماهاي بوئينگ 727، 737، 747، ايرباس 300 ، 310، 600-300 ، 320، هواپيماي MD80  و فوكر 100 به همراه دوره هاي ويژه سيستم و موتور انواع  هواپيماهاي ذكر شده همچنين دوره هاي مرتبط با مقررات هوانوردي، PPC ، بازرسي، مواد مركب، سوخت گيري هواپيما و عوامل انساني قابل ارائه مي باشند. توانمندي ارائه دوره هاي آموزش عملي در دو گرايش مكانيك و اويونيك در كارگاه آموزش و آزمايشگاه هاي اويونيك موجود مي باشد. علاوه براين، برگزاري  دوره هاي عملي در محيط كار واقعي به صورت (OJT) نيز امكان پذير است.  
     در واحد آموزش خدمات زميني و ايمني  دوره هاي آموزشي خدمات فرودگاهي، خدمات بار، بازرگاني، ايمني و حراست به شرح ذيل ارائه مي گردد:   
  دوره هاي آموزش خدمات فرودگاهي  
دوره هاي مقدماتي و پيشرفته هندلينگ مسافر، رمپ كنترل، لودكنترل، لود مستري هواپيماهاي مسافربري و باري، هماهنگ كنندگان پرواز، ULD ، مقدماتي و پيشرفته تجهيزات پيشتيباني زميني، SDCS ، مديريت ايستگاه، يخ زدائي، بهداشت و نظافت كابين هواپيما و دوره هاي آموزش در خصوص مشتريان نيز براي كارمندان زميني برگزار مي شود.  
   دوره هاي آموزش خدمات بار  
در اين واحد علاوه ه بر دوره آموزش مقررات حمل كالاهاي خطرناك با مجوز ياتا  (IATA- DGR) ، دوره هاي كالاهاي خطرناك در رده بندي هاي مختلف، دوره هاي مقدماتي و پيشرفته فروش و خدمات بار، مقررات حمل حيوان زنده، تسهيم به نسبت بار، كارگو اسپات، بازاريابي بار و اپراتوري تجهيزات كمكي بار، براي كاركنان قسمت بار و آژانس هاي حمل بار برگزار مي گردد. 
  آموزش بازرگاني 
دوره هاي مقدماتي، متوسطه و پيشرفته فروش بليط مسافر، صدور مكانيزه بليط، صدور الكترونيكي بليط و سيستم نرخ گيري، براي كارمندان بازرگاني و كليه آژانسهاي فروش بليط مسافر برگزار مي گردد. 
  آموزش ايمني 
دوره هاي ايمني عمومي، ايمني كارگاهي، ايمني در رمپ، رانندگي در رمپ، فاكتورهاي انساني، فاكتورهاي انساني پيشرفته، سامانه مديريت ايمني، سامانه مديريت ايمني پيشرفته ، بررسي عوامل ريشه اي خطرات، دوره مميزي هوايي، مديريت پاسخگويي شرايط اضطراري، آشنايي با IOSA ، آشنايي با SAFA ، آشنايي با ISAGO ، مديريت ريسك و بررسي سوانح و حوادث  جهت كاركنان مرتبط با ايمني و زميني برگزار مي گردد. 
  آموزش حراست 
دوره هاي مقدماتي و پيشرفته خدمات حفاظتي، حراست عمومي، آشنايي با حراست، بازرسي بار، حراست پرواز، حراست بار، حراست براي مشتريان و شركتهاي طرف قرارداد، سامانه مديريت حراست، جهت كاركنان حراست برگزار مي گردد. 
 آموزش عمومي  
حسابداري، IT ، ICDL ، تلكس، انبار، كيترينگ، منشي گري، 5s ، شش سيگما، مديريت پروژه، مديريت كيفيت، مديريت تغيير، مديريت محيط زيست، مديريت پاسخگويي مشتري، مديريت دانش، مديريت پرواز، مديريت استراتژيك براي مديران و كليه كاركنان مرتبط با اين دوره ها برگزار مي گردد.  
 در آموزش عمومي دوره هاي آموزش زبان انگليسي، فرهنگ و معارف اسلامي، تعالي و مديريت سازماني به شرح ذيل ارائه مي گردد:    
  آموزش زبان انگليسي 
دوره هاي آموزش زبان (گريد 1 تا 14)، آموزش زبان مديران، آموزش زبان تخصصي مهمانداران، دوره هاي مكالمه، همچنين براي تجهيز و گسترش آموزشهاي زبان مركز آموزش براي آموزش كادر پرواز آموزشهاي  خود آموز زبان را ارائه نموده است.  
  آموزش فرهنگ و معارف اسلامي  
آموزش قرآن كريم، اعتقادات اسلامي، اخلاق اسلامي، مباني مديريت اسلامي، رفتار سازماني، براي كليه كاركنان شركت برگزار مي نمايند.   

واحد پژوهش، بهسازي و برنامه ريزي آموزش منابع انساني 
 در مركز بهسازي و آموزش منابع انساني علاوه بر فعاليت هاي آموزشي، فعاليت هاي پژوهشي در كليه حوزه هاي صنعت حمل و نقل هوايي حسب نياز قسمت هاي مختلف هما صورت مي پذيرد. واحد پژوهش، بهسازي و برنامه ريزي آموزش منابع انساني متولي اين امر در شركت مي باشد. همچنين طراحي دوره هاي آموزشي جديد و ارتباط با ياتا و ديگر مراكز آموزشي و پژوهشي بر عهده اين واحد مي باشد.  به منظور ارتباط با اين مركز و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرمائيد.
  در پايان از كليه همكاران و دست اندركاران صنعت هوانوردي درخواست مي گردد چنانچه هرگونه نظري در راستاي بهبود فعاليتهاي مركز آموزش دارند با معاونت آموزش شماره تلفن  46627600 تماس حاصل فرمائيد و با اعلام نظريات خود به مسئولين اين مركز، ما را در ارائه خدمات بهتر ياري دهند. 
  info.training@iranair.com