دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

چارتر بار

واحد چارتر بار "هما" آماده دریافت کلیه درخواست‌های مشتریان گرامی، از تمام نقاط جهان نسبت به پذیرش بار به صورت چارتر می‌باشد

جهت برقراری ارتباط با واحد فوق، میتوانید از طرق خطوط ارتباطی زیر اقدام نمایید: