شعبه كوالالامپور
دفتر فروش كوالالامپور
نام رئيس شعبه
اميررض عمراني
تلفن دفتر شعبه
21612002 3 60+
دورنگار دفتر شعبه
21622010 3 60+
پست الكترونيك دفتر شعبه
a.omrani@iranair.com

تلفن 
 21611351-21610411 3 60+
آدرس
Megan Avenue II -No 12 Jalan Yap Kwan Seng 50450 KualaLumpur- Malaysia
ساعات كار دفتر
دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 17:00
روزهاي شنبه ويكشنبه و ايام تعطيلات رسمي كشور مالزي دفتر تعطيل مي باشد

دفتر ترافيك و بار فرودگاه مالزي ساير نمايندگي هاي فروش بليت و بار طرف قرارداد هما
در مالزي،استراليا،تايوان،هنگ كنگ و سنگاپور
آدرس Main Terminal Building- KLIA -64000 Sepang, Selan gor-Malaysia
شماره تلفن 
 0060387873711
0060387873722
دورنگار
006087873733
مسافرين محترم در صورت نياز به اطلاعات ميتوانند با بخشهاي مختلف "هما" با ايميل در تماس باشند
 رئيس ايستگاه هما :        mh.taheri@iranair.com
 رئيس مالي شعبه كولالامپور:kulatir@iranair.com
 سرپرست دفتر فروش:        faridah@iranair.com
 منشي دفتر شعبه:               zainab@iranair.com            
 
برنامه پرواز تهران-مالزي و بالعكس