دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

توسعه فروش و بازاریابی بار

"هما" به منظور ارائه خدمات بهینه، جهت رضایت مندی مشتریان خود با بهره گیری از کارشناسان مجرب اقدام به اطلاع رسانی، راهنمایی و سایر خدمات می نماید که این خدمات به شرح ذیل ارایه می گردد

مشتریان گرامی میتوانند جهت برقراری ارتباط با واحد توسعه فروش و بازاریابی بار از طرق ذیل اقدام نمایند