شعبه مسکو
دفتر فروش مسکو
نام رئیس شعبه
محمدرضا میانجی
تلفن دفتر شعبه
2374324 (499)7+
دورنگار دفتر شعبه
2370847 (499)7+
پست الکترونیک دفتر شعبه
 MIYANJI@IRANAIR.COM

تلفن 
2302609-2385762 (499)7+
آدرس
STR. KOROVIY VAL, 7/1, OFFICE 1A
RUSSIA, MOSCOW
P.O.BOX: 119049 
پست الکترونیک
 IRANAIR.RUS@GMAIL.COM 
ساعات کار دفتر
دوشنبه تا جمعه از ساعت 08:00 الی 16:00
شنبه ها و یکشنبه ها دفتر تعطیل است 

دفتر خدمات مسافرت هوایی Talari
هواپیمایی "هما" روزهای یکشنبه در مسیر تهران-مسکو-تهران پرواز انجام می دهد.
**** نرخ بلیت قطار AEROEXPRESS  برای یک نفر 470 روبل (تقریبا 8 دلار ) می باشد