شعبه لندن
دفتر فروش لندن
نام رئیس شعبه
ابوالقاسم جلالی
تلفن دفتر شعبه
85637073 20 44+
دورنگار دفتر شعبه
87413676 20 44+
پست الکترونیک 
 a-jalali@Iranair.com
تلفن 
74097040 20 44+
آدرس
Hommersmith Road,London W6 8BS

شعبه لندن یکی از با سابقه ترین شعب هما در خارج از کشور است که در سال 3-1972 تاسیس شد . اولین پرواز هما به لندن در سال 1966 انجام گردید. در سال 1975 با آغاز پروازهای مستقیم هما از تهران به مقصد نیویورک این شعبه به عنوان Hub اروپایی هما جایگاه بین المللی خود راتقویت نمود بطوریکه تا پایان آن سال تعداد پروازهای هما از مقصد لندن بالغ بر 53 پرواز در هفته گردید.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی با وجود کاهش بسیار چشمگیر پروازهای بین المللی هما، همچنان شعبه لندن به فعالیت خود ادامه داد و هم اکنون با 3 پرواز مستقیم هفتگی به مقصد فرودگاه امام خمینی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد