اخبار حج
عملیات انتقال زائران بیت ا...الحرام در روز بیست و هشتم تیرماه به گزارش اداره كل روابط عمومي "هما" ، برنامه پروازهای عملیات رفت زائران بیت ا... الحرام در تاریخ بیست و هشتم تیرماه سال جاری به شرح ذیل می باشد:

شایان ذکر است زائران گرامی می توانند آخرین اطلاعات مربوط به پروازهای خود را از طریق وب سایت "هما" به نشانی iranair.com دریافت نمایند. همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در جهت سهولت دسترسی زائران محترم به اطلاعات پروازی خود شماره تلفن های هر مبدا پروازی را بدین شرح اعلام می دارد:
  زائران محترم اعزامی از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) با شماره تلفن های :
 • 46625151 -021
 • 09122997108 و 09121132540
زائران محترم اعزامی از فرودگاه اصفهان با شماره تلفن های:
 • 2-35275101 -031
 • 35275101- 031
 • 35275104 -031
زائران محترم اعزامی از فرودگاه ساری با شماره تلفن های:
 • 33722511 -011
 • 33722512 -011
زائران محترم اعزامی از فرودگاه بین المللی مشهد با شماره تلفن های:
 • 33003134 -051
 • 33003135 -051
 • 33003230 -051
زائران محترم اعزامی از فرودگاه گرگان با شماره تلفن های:
 • 09301579170
 • 09194391693
 • 09124012762
زائران محترم اعزامی از فرودگاه بیرجند با شماره تلفن های:
 • 32316002 -056
 • 332316003 -056
 • 09121106998
زائران محترم اعزامی از فرودگاه زاهدان با شماره تلفن های:
 • 33236234x -054
 • 09131982393
 • 09153405924