اخبار حج
1

2
تا صبح امروز / اعزام 7962 زائر خانه خدا با 33 پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما به گزارش روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"، تا صبح روز 20 تیرماه سال جاری، تعداد 7962 زائر خانه خدا با 33 پرواز عازم سرزمین وحئ شدند
ازآغاز عملیات رفت حج سال 98 تاکنون ازچهارایستگاه عملیاتی شامل: فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، فرودگاه زنجان، فرودگاه اهواز و فرودگاه یزد به شرح ذیل حجاج بیت الله الحرام عازم سرزمین وحی شدند.
استان زنجان
تعداد زائر اعزام شده : 1543 نفر
تعداد پرواز : 6
میزان بار حمل شده : 39710 کیلوگرم
استان یزد
تعداد زائر اعزام شده : 1914 نفر
تعداد پرواز : 9
مقدار بار حمل شده : 36830 کیلوگرم
استان خوزستان
تعداد زائر اعزام شده : 2201 نفر
تعداد پرواز : 9
مقدار بار حمل شده : 32700 کیلوگرم
استان تهران
تعداد زائر اعزام شده : 2304 نفر
تعداد پرواز : 9
مقدار بار حمل شده : 44600  کیلوگرم
درکل، تا صبح امروز، 33 پرواز توسط ناوگان ایرباس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" انجام یافته وطی آن 7962 زایر بیت الله الحرام عازم سرزمین وحی شده اند. میزان بار ارسالی کل زائران تاکنون، 153 هزار و 840 کیلوگرم بوده است.
لازم به ذکر است تاکنون با تلاش تمامی دست اندرکاران عملیات حج در "هما"، تمامی  پروازها بدون تاخیر قابل ملاحظه انجام گرفته است.
گفتنی است تمامی زایران زنجانی خانه خدا تا شامگاه تاریخ 19 تیرماه عازم سرزمین وحی شدند.