اخبار هما
1398/5/2 چهارشنبه
گزارش تصویری از تلاش و توانمندی متخصصین مهندسی و تعمیرات هما در تعویض موتور ایرباس در کمتر از 6 ساعت