اخبار هما
1398/4/9 يكشنبه
معاون عملیات هما منصوب شد

در حکمی از سوی کاپیتان تورج دهقانی زنگنه ریاست محترم هیئت مدیره ومدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما "، استاد خلبان حسن قاسمی به عنوان معاون عملیات "هما "منصوب شد .
رعایت کلیه استانداردها وقوانین به منظورحصول حداکثری سطح ایمنی پروازها، بهبود وبازسازی رویه ها وفرایندهای عملیاتی شرکت، برنامه ریزی برای آموزش وارتقای توانمندی کادر پروازی وستادی، ارتقای انگیزه و روحیه همکاران درعملیات ومجموعه تحت امر، رعایت اصول عدالت درارتقای شغلی پرسنل عملیات وافزایش بهره وری کادر پروازی، به عنوان ماموریت های معاون  جدید عملیات "هما " ذکر شده است.
گفتنی است کاپیتان حسن قاسمی در حال حاضر به عنوان قائم مقام مدیرعامل"هما "ومدیرعملیات حج98  "هما " فعالیت دارد.کاپیتان قاسمی پیشتر به مدت 12 سال معاون عملیات پرواز "هما " را برعهده داشت.