اخبار هما
1398/4/9 يكشنبه
انتصاب نماینده مدیرعامل هما درخرید هواپیما


درحکمی از سوی کاپیتان تورج دهقانی زنگنه ریاست محترم هیات مدیره ومدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما "، خلبان سعید حسن کلهری  به عنوان نماینده مدیرعامل "هما " در خرید هواپیما منصوب شد.
دراین حکم آمده است با عنایت به ضرورت تجهیز ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما " به هواپیماهای جدید به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، به موجب این حکم، جنابعالی را به عنوان نماینده مدیرعامل به منظور مذاکره با فروشندگان وتامین کنندگان هواپیما ترجیحا"از منابع فروش اصلی ومطمئن نسبت به شناسایی وپیشنهاد هواپیماهای مطلوب برای طرح وتصویب درهیات مدیره منصوب می نمایم.امیداست با توکل به پروردگار متعال ودرسایه توجهات حضرت ولی عصر (عج)درامور محوله موفق وموید باشید
گفتنی است پیشتر کاپیتان سعید حسن کلهری به عنوان معاون عملیات "هما " فعالیت داشت.