اخبار هما
1398/4/25 سه شنبه
قیمت بلیت پروازهای هما در مسیرهای داخلی براساس نرخ مصوب و تعیین شده انجمن شرکتهای هواپیمایی می باشد
به گزارش روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"،  روز گذشته، سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی از بالا بودن قیمت بلیت "هما" درمسیر مشهد مقدس، عدم نظارت بر قیمت ها و نامشخص بودن کف وسقف قیمت بلیت هواپیما اظهار نارضایتی نموده اند.ازآنجا که متولی تعیین قیمت بلیت هواپیما، انجمن شرکت های هواپیمایی بوده  و سازمان هواپیمایی کشوری ناظر بر رعایت قیمت ها می باشد، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" نیز بعنوان ایرلاین ملی وشرکت دولتی از قیمت های مصوب انجمن تبعیت نموده و در هیچیک از مسیرهای پروازی خود قیمت های بالاتری را  ارائه ننموده است.
لازم به ذکر است قیمت بلیت "هما" در مسیر تهران_مشهد، از مبلغ ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال (کف قیمت) تا مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال(سفف قیمت) ارائه می گردد و قیمت اعلام شده توسط سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به کلاس بیزینس بوده است که با توجه به نرخ گذاری انجمن شرکت های هواپیمایی برای کلاس اکونومی و بیزینس، این نرخ در محدوده نظارتی انجمن و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. 
همچنین لازم به ذکر است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" آمادگی لازم جهت پاسخگویی به شبهات ایجاد شده برای سازمان های نظارتی را از طریق مراجع نظارتی خود دارد.