1391/8/9 سه شنبه برنامه بازگشت حجاج بيت ا... الحرام به كشور

با انجام پرواز شماره 1501 هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما» درساعت 05:30 بامداد روزچهارشنبه دهم آبان ماه سال جاري از فرودگاه جده به مقصد اردبيل ، عمليات بازگشت حجاج بيت ا... الحرام به كشور آغاز مي گردد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي «هما»، در نخستين روز عمليات بازگشت با انجام 5 پرواز ،حجاج ايستگاههاي اردبيل ،بوشهر از فرودگاه مدينه و حجاج ايستگاههاي اصفهان و تهران از فرودگاه جده به ميهن مراجعت مي نمايند. برنامه بازگشت حجاج بيت ا...الحرام در روزهاي چهارشنبه وپنج شنبه ،جمعه ، شنبه و يكشنبه دهم ويازدهم ،دوازدهم ،سيزدهم و چهاردهم آبان ماه سال جاري به شرح ذيل اعلام مي گردد.
چهارشنبه    10/8/91
مدينه – اردبيل
شماره پرواز 1501 شامل كاروان هاي  10104، 10105 و 35208 ساعت ورود به اردبيل 09:20
مدينه – بوشهر
شماره پرواز شماره 1565 شامل كاروان هاي 16121و 16123 ساعت ورود به بوشهر 11:40
جده – اصفهان
شماره پرواز شماره 1505 شامل كاروان هاي 13002، 13364 و 13892 ساعت ورود به اصفهان 18:50
شماره پرواز شماره 1509 شامل كاروان هاي 13012، 13364 و 31212 ساعت ورود به اصفهان 04:50 بامداد روز پنج شنبه
جده- تهران
شماره پروازه 1503 شامل كاروان هاي 35193، 35196، 37171، 48002، 49001، 49003 و 49008 ساعت ورود به تهران 23:55
پنج شنبه 11/8/91
مدينه – اردبيل
شماره پرواز 1511 شامل كاروان هاي 10116، 10118 و 48009 ساعت ورود به اردبيل 09:20
جده – اصفهان
شماره پرواز 1513 شامل كاروان هاي 13025، 13409 و 13471 ساعت ورود به اصفهان 12:40
جده- تهران
شماره پرواز شماره 1515 شامل كاروان هاي 17694، 37162 و 41646 ورود به تهران 17:45
مدينه – بوشهر
شماره پرواز  1573 شامل كاروان هاي 16005، 16007 و 16132 ساعت ورود به بوشهر 22:10
جده – اصفهان
شماره پرواز 1517 شامل كاروان هاي 13467- 13021- 13790شاعت ورود به اصفهان 04:50 بامداد روز جمعه
جمعه 12/8/91
مدينه – اردبيل
شماره پرواز  1519  شامل كاروان1002 ساعت ورود به اردبيل 09:20
مدينه – كرمانشاه
شماره پرواز   1577 شامل كاروان هاي 15001-25016 ساعت ورود به كرمانشاه 12:30
شماره پرواز  1579  شامل كاروان هاي  15004-15009 ساعت ورود به كرمانشاه22:30
جده –يزد
شماره پرواز 1521   شامل كاروان هاي 34155.-34163-34190  ساعت ورود به يزد12:40
شماره پرواز 1523   شامل كاروان هاي 34171-34179  ساعت ورود به يزد17:40
شماره پرواز1531    شامل كاروان هاي 34001-34134-34168  ساعت ورود به يزد07:50 با مداد روزشنبه
جده – اصفهان
شماره پرواز 1525   شامل كاروان هاي   13274-13414-13430  ساعت ورود به اصفهان 23:59
جده – تهران
شماره پرواز 1527   شامل كاروان هاي 17588-49001  -49003-49008   -49012  ساعت ورود به تهران 06:00 بامداد روز شنبه
شنبه 13/8/91
مدينه- كرمانشاه
شماره پرواز  1529  شامل كاروان هاي  14001-14003-15011 ساعت ورود به كرمانشاه 09:30
شماره پرواز 1583   شامل كاروان هاي15009-15010 ساعت ورودبه كرمانشاه 12:30
مدينه – زاهدان
شماره پرواز 1585   شامل كاروان هاي  23003-23004-23005 ساعت ورود به زاهدان 18:30
جده – اصفهان
شماره پرواز  1533 شامل كاروان هاي 13294-13400-36340  ساعت ورود  به اصفهان 20:00
جده- تهران
شماره پرواز   1535 شامل كاروان هاي 17015-17022-17049   ساعت ورودبه تهران 05:35 بامداد روز يكشنبه
يكشنبه 14/8/91
مدينه- زاهدان
شماره پرواز  1537  شامل كاروان هاي  23008-23129-23123 ساعت ورود به زاهدان 09:00
جده – تهران
شماره پرواز 1539   شامل كاروان هاي  17695-49001-49003-49008 ساعت ورود به تهران 12:20
شماره پرواز 1541   شامل كاروان هاي  17076-17500-17775 ساعت ورود به تهران 18:15
جده – يزد
شماره پرواز  1543 شامل كاروان هاي 34002-34004-34005  ساعت ورود  به يزد 17:50
مدينه- كرمانشاه
شماره پرواز   1589 شامل كاروان هاي 25120-25131-25133  ساعت ورودبه كرمانشاه 22:30
شماره پرواز   1591 شامل كاروان هاي 25011-25013  ساعت ورودبه كرمانشاه 23:00
جده – اصفهان
شماره پرواز 1545   شامل كاروان هاي 31001-31211-36001 ساعت ورود به اصفهان 05:00بامداد روز دوشنبه

گفتني است واحد اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران"هما" از روز جمعه 20 آبان ماه سال جاري  با شماره تلفن 46625151 آماده پاسخگويي به سوالات هموطنان در زمينه روز و ساعت پروازهاي حجاج بيت ا...الحرام مي باشد. همچنين اين اطلاعات در پايگاه اينترنتي http://haj.iranair.com  موجود مي باشد.

منبع: اداره كل روابط عمومي
آرشيو اخبار
نسخه قابل چاپ