1395/8/10 دوشنبه بررسی اصالت بلیت خریداری شده در سامانه فروش اینترنتی هما به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" مسافرانی که نسبت به خرید یا رزرو بلیت  پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"  اقدام کرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه ebooking.iranair.comاز تاییدخرید ونرخ بلیت خریداری شده خوداطمینان حاصل یابند.
 شایان ذکر است این امکان جدید به در خواست تعداد کثیری از مسافران " هما" که بلیت خود را از سایر مبادی فروش بلیت  تهیه کرده اند، ایجاد شده  تااصالت بلیت و مبلغ پرداختی خود را مجددا بررسی نمایند.
منبع: اداره کل روابط عمومی هما
آرشیو اخبار
نسخه قابل چاپ