1395/7/18 يكشنبه اسامی پذیرفته شدگان آزمون مهماندار هوایی و تربیت مهماندار
داوطلبان گرامی که اسامی آنها در فایل ذیل  خبر آمده است، به منظور شرکت در مصاحبه ی استخدامی شغل مهماندار هوایی، در روز و ساعت تعیین شده مندرج در جدول با به همراه داشتن اصل مدارک :
  • کارت ملی
  • شناسنامه
  • کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
  • مدرک تحصیلی دیپلم و مدرک مهمانداری (ویژه داوطلبان شغل مهماندار هوایی)
در آدرس میدان آزادی، بلوار فرودگاه، ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" ، ساختمان آموزش، واحد آموزش خدمات پرواز حضور بهم رسانند
منبع: اداره کل روابط عمومی هما
فايلها
اسامي پذرفته شدگان.pdf 297.796 KB
آرشیو اخبار
نسخه قابل چاپ