1391/8/18 پنجشنبه برنامه بازگشت حجاج بيت ا...الحرام در روزهاي آينده
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما» برنامه بازگشت پروازهاي حجاج بيت ا... الحرام در روزهاي پنج شنبه هيجدهم ،جمعه نوزدهم وشنبه بيستم آبان ماه سال جاري به شرح ذيل اعلام مي نمايد:
پنج شنبه 18/8/91
مدينه – تهران
شماره پرواز 1573 شامل كاروان هاي 17030- 17266 - 35189 ساعت ورود به تهران 08:40
شماره پرواز 1533 شامل كاروان هاي 17997- 29008- 35001   ساعت ورود به تهران 09:10
جده– گرگان
شماره پرواز شماره 1571 شامل كاروان هاي 38002 - 38285 ساعت ورود به گرگان 06:25 بامداد روز پنج شنبه
شماره پرواز 1575 شامل كاروان هاي 38015 - 38277 ساعت ورود به گرگان 14:25
شماره پرواز 1577 شامل كاروان هاي 38015- 38285 - 38288 ساعت ورود به گرگان 18:45
جده- تهران
شماره پرواز شماره 1579 شامل كاروان هاي 17047- 17078 - 17905 ساعت ورود به تهران 00:30 بامداد روز جمعه
جمعه 19/8/91
جده - اصفهان
شماره پرواز شماره 1581 شامل كاروان هاي 13010-13427ساعت ورود به اصفهان 04:00 بامداد
 
مدينه – تهران
شماره پرواز 1583 شامل كاروان هاي 17511- 29001- 41003 ساعت ورود به تهران 9:10.
شماره پرواز 1535 شامل كاروان هاي 41005-41081 -41747 ساعت ورود به تهران 10:40
جده– گرگان
شماره پرواز 1585 شامل كاروان هاي 38011- 38025 - 38277 ساعت ورود به گرگان 12:50
شماره پرواز 1587 شامل كاروان هاي 38004 - 38011 ساعت ورود به گرگان 15:15
 جده – اصفهان
شماره پرواز شماره 1581 شامل كاروان هاي 13010 - 13427 ساعت ورود به اصفهان 04:00 بامداد
شنبه 20/8/91
جده - اصفهان
شماره پرواز شماره 1589 شامل كاروان هاي 13272- 13372- 13415 ساعت ورود به اصفهان 05:20 بامداد
مدينه – تهران
شماره پرواز 1591 شامل كاروان هاي 17760 - 41647 ساعت ورود به تهران 08:40
شماره پرواز 1537 شامل كاروان هاي 17524- 17783 ساعت ورود به تهران 10:10
جده– گرگان
شماره پرواز 1593 شامل كاروان هاي 38004- 38203 - 38322 ساعت ورود به گرگان 13:35
جده- تهران
شماره پرواز شماره 1595 شامل كاروان هاي 33133- 49001 - 49003 ساعت ورود به تهران 18:20
 شماره پرواز شماره 1597 شامل كاروان هاي 17262- 17265- 33167- 49008 - 49011 ساعت ورود به تهران 22:05
گفتني است واحد اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران"هما" با شماره تلفن 46625151 آماده پاسخگويي به سوالات هموطنان در زمينه روز و ساعت پروازهاي حجاج بيت ا...الحرام  مي باشد. همچنين اين اطلاعات در پايگاه اينترنتي http ://haj.iranair.comموجود مي باشد.
منبع: روابط عمومي «هما»
آرشيو اخبار
نسخه قابل چاپ