1394/7/16 پنجشنبه آگهي دعوت به همكاري

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" جهت تكميل كادر پروازي خود واجدين شرايط ذيل را پس از كسب موفقيت در مراحل آزمون كتبي ، مصاحبه ، گزينش و معاينات پزشكي و طي دوره هاي آموزشي مورد نياز جهت خدمت در تهران بصورت قرارداد خريد خدمات كار با مدت معين استخدام مي‌نمايد .

رديف
عنوان شغلي
شرايط مورد نياز
جنسيت
حداكثر سن تا
تاريخ 01/08/94
مرد
زن
1
مهماندار هوايي
شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در ذيل و نيز دارا بودن مدرك دوره مقدماتي مهمانداري از يكي از مراكز آموزشي مجاز مورد تاييد سازمان  هواپيمايي كشوري
*
 
28 سال
(متولدين 01/08/66 به بعد)
 
*
26 سال
(متولدين 01/08/68 به بعد)
2
دوره آموزش تربيت مهماندار هوايي
شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در ذيل
*
 
28 سال
(متولدين 01/08/66 به بعد)
 
*
26 سال
(متولدين 01/08/68 به بعد)

شرايط عمومي و اختصاصي :
1 . تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2 . اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
3 . عدم سوء پيشينه كيفري و اعتياد به مواد مخدر
4 . دارا بودن كارت پايان  خدمت وظيفه و يا معافيت دائم غير پزشكي (ويژه آقايان)
• تبصره : كارت يا برگه معافيت موقت مورد پذيرش نمي‌باشد و تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه ويا صدور كارت معافيت دائم ، بايد قبل از 01/08/94 باشد .
5 . سلامت جسماني ، روحي و رواني طبق استانداردهاي هوايي و به تاييد مركز پزشكي هوايي "هما"
6 . دارا بودن حداقل سن براي آقايان و خانمها 18 سال تمام (متولدين 01/08/76 به قبل)
7 . داشتن حداقل قد جهت خانمها 163 و آقايان 168 و حداكثر آن جهت خانمها 175 و آقايان 185 سانتي متر و وزن متناسب با قد
8 . دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم به شرح ذيل :
شاخه نظري (رياضي فيزيك – علوم تجربي – علوم انساني) با حداقل معدل كتبي 11
شاخه فني و حرفه اي با حداقل معدل كتبي 13 و شاخه كار و دانش با حداقل معدل كل 14 صرفاً در يكي از    رشته هاي ذيل :
امور اداري ، اسناد و مدارك فرهنگي ، حسابداري(كليه گرايش ها) ، بازاريابي،ايمني و آتش نشاني ، تربيت بدني ، هتل داري ، راهنماي گردشگري ، هوانوردي ، خدمات غذايي ، مددياري سالمندان ، مددياري افراد با نيازهاي ويژه مديريت برنامه ريزي خانواده ، گرافيك ، گرافيك كامپيوتري و كليه رشته هاي گروه كامپيوتر
• تبصره : ارسال گواهي صادره براي حوزه هاي نظام وظيفه و نيز گواهي موقت بدون ذكر معدل قابل قبول نخواهد بود و همچنين تاريخ فراغت از تحصيل كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از 01/08/94 باشد .
9 . دارا بودن حداقل پنج سال سكونت دائم در مناطق 22 گانه شهرداري تهران ، مناطق 12 گانه شهرداري كرج و شهرستانهاي اسلامشهر ، رباط كريم ، قدس ، شهريار ، ملارد و پرند (پنج سال آخر سكونت تاكنون)
• تبصره : Pick Up مهمانداران جهت پرواز صرفاً در محدوده اي كه از سوي شركت تعيين مي‌شود انجام خواهد گرفت .
10 . عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور
11 . عدم اشتغال بكار و سابقه بازخريدي و نداشتن تعهد خدمت و ممنوعيت اشتغال
12 . واريز مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 1685921590 نزد بانك ملت ، شعبه "آزادي" كد 2/6708 به نام هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران  قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت

  مدارك مورد نياز :
• تكميل فرم ثبت نام(دريافت فايل)
• 2 قطعه عكس 4*3 جديد تمام رخ با درج نام و نام خانوادگي در پشت آن كه يك قطعه آن مي‌بايست توسط متقاضي به روي فرم تكميل شده الصاق گردد .
• تصوير خوانا از مدرك تحصيلي ديپلم ، كه معدل كتبي و كل در آن ذكر شده باشد
• تصوير خوانا از كارت ملي
• تصوير خوانا از كارت پايان خدمت وظيفه و يا معافيت دائم غير پزشكي (ويژه آقايان)
• تصوير خوانا از مدرك دوره مقدماتي مهمانداري ( ويژه داوطلبان شغل رديف 1 )
• اصل رسيد بانكي
• داوطلبان واجد شرايط مي‌بايست مدارك لازم را حداكثر تا پايان وقت اداري روز 30/07/94 صرفاً بوسيله پست پيشتاز به نشاني تهران صندوق پستي 775/13185 ارسال نموده و رسيد آنرا نزد خود نگهداري نمايند .

تذكرات :
1 . هزينه آموزش در دوره آموزش تربيت مهماندار هوايي به عهده داوطلب مي‌باشد
2 . مدت زمان دوره حدود 5 ماه مي‌باشد
3 . مشخصات دوره :
الف : آموزش تكنيكي و مهارت شغلي مهمانداري
ب : آموزش هاي زبان
ج : منابع آموزشي دوره به زبان انگليسي مي‌باشد
د : آزمون پايان دوره به زبان انگليسي برگزار خواهد شد
4 . به مدارك ناقص يا مداركي كه پس از تاريخ مقرر به پست تحويل ويا از هر طريق ديگر ارسال شود     ترتيب اثر داده نخواهد شد .
5 . چنانچه در هر مرحله اثبات گردد متقاضي فاقد شرايط اعلام شده در فرم ثبت نام مي‌باشد از ادامه مراحل پذيرش ايشان جلوگيري بعمل خواهد آمد و هيچگونه مسئوليتي دراين خصوص متوجه شركت نخواهد بود .
6 . ارسال مدارك و قبولي درهر مرحله هيچگونه تعهدي جهت استخدام براي شركت ايجاد نمي‌نمايد و جذب و بكارگيري داوطلبان صرفاً پس از موفقيت در كليه مراحل فوق الذكر خواهد بود .
7 . هزينه مربوط به ثبت نام و شركت در آزمون و مدارك ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد ( بديهي است قبل از واريز وجه ثبت نام لازم است متقاضيان از تطابق شرايط خود با مفاد آگهي اطمينان حاصل نمايند )
8 . تاريخ آزمون و ساير اطلاعات مورد نياز متعاقباً از طريق سايت "هما" به آدرس www.iranair.com ويا ارسال پيامك به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
9 . مواد امتحاني شامل هوش و اطلاعات عمومي ، زبان انگليسي (درحد گريد 8 مركز آموزش "هما"جهت متقاضيان شغل مهماندار هوايي و گريد 6جهت متقاضيان شركت كننده در دوره آموزش مهماندار هوايي ) و معارف اسلامي خواهد بود .

 دريافت فرم ثبت نام 

آرشیو اخبار
نسخه قابل چاپ