دوشنبه 25 ارديبهشت 1391 اطلاعات پرواز اهواز
 هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران " هما "  در حال حاضر كليه روزهاي هفته از تهران به مقصد اهواز  پرواز دارد 
پرواز از فرودگاه بين المللي اهواز به مقاصد  داخلي:  تهران –  اصفهان –  مشهد مقدس -  شيراز -  بندرعباس –  تبريز -  رشت -  ساري و كيش 
مسير بين المللي:  كويت