كيش، جزيره اي زيبا، با وسعتي حدود 91 كيلومتر مربع، در 18 كيلومتري سرزمين اصلي در خليج فارس آرام گرفته است. اين جزيره با آميخته اي از پديده هاي زيباي طبيعي، ساحلي رويايي، فرهنگ و تاريخي غني و كهن با موقعيت راهبردي خود، نقش و جايگاه با اهميت و درخشاني در منطقه دارد.سطح جزيره فاقد توپوگرافي ويژه مانند پديده كوه و حتي تپه مرتفع است. فرودگاه بين المللي كيش در مركز و در بخش مرتفع آن كه حدود 40 – 35 متر ارتفاع دارد احداث شده است. بيشترين شيب جزيره از شمال فرودگاه به طرف ساحل (هتل شايان) استآب و هوا
آب و هواي كيش گرم و مرطوب بوده و ميانگين دماي سالانه جزيره ۲۶/۶ درجه سانتيگراد مي‌باشد.كيش در منطقه اي بسيار خشك قرار دارد و شرايط اقليمي آن در كل خشك و نيمه استوائي است.بارش هاي كيش معمولاً در ماههاي آذر و اسفند صورت مي گيرد
پيشينه كيش
در محله سفين شما مي توانيد با اهالي بومي سخت كوش و خونگرم كيش ملاقات كرده و از نزديك با سبك زندگي آنها آشنا شويد. اهالي بومي كيش به زبان هاي فارسي و عربي آشنايي دارند و تقريباٌ تمامي بانوان ، مردان و كودكان اين محله از لباس هاي سنتي استفاده مي كنند.
همزمان با توسعه توريستي و تجاري جزيره بخشي از اين افراد به كارهاي خدماتي رو آورده اند و بقيه از طرق سنتي به امرار معاش مي پردازند . ماهيگيري و دامپروري در ميان بوميان معمول است . تجار محلي و بومي در بازار سفين به كار مشغول هستند، فضا و معماري سنتي اين بازار يادآور بازارهاي سنتي و قديمي سرزمين اصلي ايران است .
در جزيره كيش ، مسلمانان اعم از شيعه و سني در كمال صلح و آرامش با هم زندگي مي كنند . آنان داراي مساحد باشكوهي هستند كه برخي از آنها در سازمان ميراث فرهنگي ايران ثبت شده است
جزيره كيش مردان دانشمند بزرگي مانند شمس الدين محمد كيشي(حكيم و عارف بزرگ سده 7 هـ.ق)، ملك قطب الدين تهمتن(فرمانرواي كيش و هرمز در سده 8 هـ.ق)، امام سعدالدين ارشد(از عالمان و نويسندگان سده 5 هـ.ق)و ... را در دامان خود پرورانده است.