آيا هواپيمايي جمهوري اسلامي ايــــــــــران هما بارغير همراه(CARGO) پذيرش و حمل مي نمايد؟
اطلاعات اوليه مورد نياز براي ارسال بار هوايي به طور خلاصه شامل چه مواردي است؟
آيا هر كالايي با هواپيما قابل حمل است؟
  • 1390/9/29 سه شنبه
    آيا هر كالايي با هواپيما قابل حمل است؟
هزينه حمل بار به چه عواملي بستگي دارد؟
براي ارايه درخواست حمل بار با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما به چه ترتيب مي‌بايد عمل كرد؟
آيا امكان پرداخت هزينه حمل در مقصد ميسر است؟
آيا امكان تخصيص جاي بار از مبدأ تا مقصد نهايي پيش از تحويل محموله وجود دارد؟
آيا امكان عقد قرارداد جهت استفاده از نرخ‌هاي ارزان‌تر وجود دارد؟
آيا امكان حمل محموله هاي حجيم در اوزان بالا يا محموله هاي خاص به صورت هم زمان ميسر است؟
محمولات مفقود شده يا صدمه ديده تا چه مبلغي بيمه مي‌شوند؟
آيا امكان حمل جسد با هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما وجود دارد؟
به چه طریق می‌توان به اطلاعات بیشتری در خصوص حمل بار هوایی توسط هما دسترسی یافت؟
  • 1390/9/29 سه شنبه
    به چه طریق می‌توان به اطلاعات بیشتری در خصوص حمل بار هوایی توسط هما دسترسی یافت؟