مسافرین به چند دسته تقسیم می شوند؟
آیا لازم است برای کودکان و نوزادان بلیت صادر شود ؟
آیا بلیت های هما در کلیه دفاتر قابل استرداد میباشد؟
آیا امکان مسافرت دو نوزاد با یک همراه بزرگسال وجود دارد؟
  • 1390/9/28 دوشنبه
    آیا امکان مسافرت دو نوزاد با یک همراه بزرگسال وجود دارد؟
در چه زمانی می توان برای راحتی بیشتر صندلی اضافی خرید؟
در چه صورت بلیت یکطرفه در بروازهای بین المللی صادر میگردد؟
آیا برای دانشجویان نرخ ویژه ای وجود دارد؟
آیا برای بازنشستگان  نرخ ویژه ای وجود دارد?
همراه داشتن فرم پزشکی در چه مواردی الزامی  میباشد ؟
در صورت نیاز به تخت نوزاد با کدام واحد تماس بگیریم
  • 1395/3/23 يكشنبه
    در صورت نیاز به تخت نوزاد با کدام واحد تماس بگیریم