دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

آموزش مهندسی و تعمیرات

واحد آموزش مهندسی و تعمیرات هما به عنوان یکی از مراکز پیشرو در حوزه آموزش مهندسی و تعمیرات هواپیما، از اوایل دهه ی 1350 تا کنون نقشی بسزا در آموزش نیروهای متخصص در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی برعهده داشته است. این مرکز با ارائه سطح وسیعی از آموزشهای تئوری و عملی، توانایی پذیرش 150 نفر دانشجو را به طور همزمان دارد. در واحد آموزش مهندسی و تعمیرات دوره های آموزشی مقدماتی هواپیما A&P ، E&E و همچنین دوره های تخصصی هواپیماهای بوئینگ 727، 737، 747، ایرباس 300 ، 310، 600-300 ، 320، هواپیمای 80MD و فوکر 100 به همراه دوره های ویژه سیستم و موتور انواع هواپیماهای ذکر شده همچنین دوره های مرتبط با مقررات هوانوردی، PPC ، بازرسی، مواد مرکب، سوختگیری هواپیما و عوامل انسانی قابل ارائه می باشند. توانمندی ارائه دوره های آموزش عملی در دو گرایش مکانیک و اویونیک در کارگاه آموزش و آزمایشگاه های اویونیک موجود می باشد. علاوه براین، برگزاری دوره های عملی در محیط کار واقعی به صورت (OJT) نیز امکان پذیر است.
 
دروس مصوب